ضدکف

 

ضدکف سیلیکونی سیلون


بهره گیری از افزودنی‌های گوناگون در فرآیند ساخت مرکب‌های پایه آب، مانند دیسپرس کننده، همتراز کننده و رزین باعث می‌شود تا در اثر ایجاد تنش‌های فیزیکی (مانند همزدن، جریان‌های گردابی، و گشتاورهای بین غلطک های چاپ) حباب‌های هوا در میان ترکیب مرکب، حبس شده و با ایجاد کف‌های میکرو و ماکرو سایز، مشکلاتی را در طول فرایند چاپ، ایجاد می‌کند. استفاده از پمپ‌های ضربه‌ای و دنده‌ای، از عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش کف می‌باشد.

مشکلات ناشی از کف کردن مرکب

افزایش ویسکوزیته مرکب
کاهش جریان مرکب
افت کیفیت چاپ
ایجاد حباب‌های ناخواسته و ترکیدن آنها در هنگام چاپ
کاهش توان تولید به دلیل کاهش سرعت چاپ

راه‌های کنترل و کاهش کف

به منظور کاهش میزان کف موجود در مرکب پیشنهاد می‌شود:
از ایجاد گردش مردابی در ورودی پمپ، جلوگیری نمائید.
سرعت گردش مرکب در اطراف سیلندر را (با تنظیم دور پمپ) کنترل کنید.
کنترل دمای محیط، سیلندر و مرکب به دقت انجام شود و از ایجاد تنش دمایی، جلوگیری گردد.
از آلوده شدن مرکب به مواد پاک کننده (پس از شستشوی سیلندر و متعلقات) جلوگیری شود.
از ضدکف‌های مناسب، استفاده نمائید.

روش استفاده از ضدکف پایه آب سیلون

با مرکب دیلون در اکثر دستگاه‌های چاپ فلکسو، نیازی به افزودن ضدکف ندارید.
از افزودن بیش از حد ضدکف، خود داری فرمائید؛
پس از افزودن مخلوط ضد کف (با توجه به سرعت دستگاه و سرعت سیرکوله شدن مرکب) ممکن است حذف کامل کف، با تأخیر مواجه شود.
توجه نمائید: در بدترین شرایط کف زایی مرکب و بالاترین سرعت دستگاه، حداکثر میزان ضدکف به مرکب تا حداکثر 0.5 درصد بوده و بیش از این مقدار، باعث افت کیفیت چاپ می‌گردد.


ضد کف سیلیکونی ۵۰۸ سیلون


ضد کف سیلیکونی ۵۰۸ سیلون، با سازگاری بسیار عالی در مرکب‌های فلکسو آبشور، تواتایی بالایی در حذف ذرات کف در طول فرایند چاپ، از ایجاد ذرات کف جدید جلوگیری می‌کند.
از مهمترین مزایای ضدکف ۵۰۸ سیلون می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
تأثیر گذاری سریع و ماندگار
جلوگیری از تشکیل حباب
گستره PH بالا
ثبات شیمیایی بالا
عدم تأثیر در براقیت نهایی
عدم کاهش کشش سطحی مرکب (و ایجاد چاپ ناقص)

با ما در ارتباط باشید