مرکب فلکسو آبشور دیلون
کیفیت چاپ حرفه‌ای را تجربه کنید

 

مرکب فلکسو آبشور دیلون، با تمام دستگاه‌های چاپ فلکسو با انواع آنیلوکس و حتی سرعت‌های بسیار بالا، نشستی کامل و بی نقص را بر روی انواع کاغذ سفید و کرافت، کارتن‌های کاغذی و مقواهای کوتد و کوت نشده، ارائه می‌نماید.

 

مرکب دیلون


تکرار پذیری دقیق چاپ فلکسو!

بیش‌تر بدانید ...

مرکب کنسانتره دیلون


حرفه ای چاپ کنید!

بیش‌تر بدانید ...

بیس کنسانتره دیلون


خودتان مرکب بسازید!

معرفی ...

اسپید وارنیش دیلون


رقیق کننده جادویی مرکب فلکسو!

معرفی ...