مرکب دیلون

پرسش

چاپ سایه‌دار

بخشی از تصویر چاپ نشده و تصویری مشابه تصویر اصلی در کنار آن چاپ می‌شود.

چاپ سایه‌دار یا سایه داشتن یکی از مشکلات مرسوم چاپ فلکسو است که با عدم چاپ بخشی از تصویر و چاپ تصویری مشابه تصویر اصلی در کنار آن، خود را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین علت بروز این مشکل، خشک شدن سریع مرکب است که با افزودن اکستندر، استفاده از آنیلوکس درشت‌تر (با حجم سلول بيشتر یا تعداد سلول پایین‌تر) و یا کاهش سرعت چاپ می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد.

در صورت عدم رفع مشکل، کارشناسان فنی دیلون همواره پاسخگوی شما خواهند بود.

مطالب دیگر

چاپ خال‌دار

مرکب تمام سطح چاپ را پوشش نداده و منافذ مدور کوچکی در سطح چاپ ایجاد شده که به‌صورت سوراخ سوراخ یا چشم ماهی دیده می‌شود.

بخوانید »