مرکب دیلون

پرسش

مشکل تغذیه کاغذ

لغزش در تسمه‌های تحویل کالا، موجب مختل شدن مکرر عملیات‌های بعدی می‌گردد.

در این مطلب از وبلاگ دیلون به بررسی در چاپ فلکسو و روش‌های رفع آن می‌پردازیم.

انباشته شدن مرکب چاپ فلکسو بر روی تسمه‌های دلیوری (تحویل کالا) موجب لغزش و عدم تغذیه مناسب کاغذ می‌شود. با تمیزکردن مداوم تسمه‌ها از بروز این مشکل جلوگیری کنید.

تسمه‌های فرسوده نیز گاهی دچار اختلال در عملکرد شده و باعث مشکل فوق می‌شوند. با تعویض تسمه‌ها طبق زمان‌بندی استاندارد فرآیند چاپ مطلوبی را تجربه کنید.

در پایان مشکلات مکانیکی در هریک از اجزا می تواند مانع تغذیه مناسب کاغذ در دستگاه چاپ فلکسو شود. با بررسی دوره‌ای، اطمینان حاصل کنید که تمامی کشش‌ها، فشارها و تعدیلات مکانیکی از وضعیت مناسبی برخوردار هستند.

در صورت عدم رفع مشکل، کارشناسان فنی دیلون همواره پاسخگوی شما خواهند بود.

مطالب دیگر