مرکب دیلون

پرسش

لختگی و ژله شدن مرکب

مرکب فلکسو لخته شده و ذرات معلق در مرکب وجود دارد. علت بروز مشکل و راه حل آن چیست؟

لختگی و ژله شدن (Kick-out) از مشکلات متداول چاپ فلکسو است که به صورت ذرات معلق و منعقدشده در آن دیده می‌شود. استفاده از مرکب استاندارد چاپ فلکسو دیلون تا حد زیادی مانع از بروز این مشکل خواهد شد. با این حال در این مطلب وبلاگ به بررسی مهم‌ترین علل بروز این مشکل و راه‌حل‌های رفع این مشکل خواهیم پرداخت.

در مرکب‌های (آبشور)، پایین بودن pH مرکب باعث بروز لختگی می‌شود. شما می‌توانید pH را با محلول آمین در سطح مناسب تنظیم کنید. حتما با سازنده مرکب خود مشورت کنید.

ترکیب مرکب‌های مختلف و ناسازگار نیز باعث بروز مشکلاتی همچون لختگی و ژله‌ای شدن می‌شود که با استفاده از مرکب استاندارد دیلون و عدم ترکیب مرکب از تولیدکنندگان متفاوت و یا فلکسو و مرکب پایه حلال فلکسو با یکدیگر از بروز این مشکل می‌توان جلوگیری کرد.

در صورت عدم رفع مشکل، کارشناسان فنی دیلون همواره پاسخگوی شما خواهند بود.

مطالب دیگر

پل چاپی

گاهی پس از کنترل نمونه چاپ شده متوجه می‌شوید که حروف یا اشیائی از چاپ به هم چسبیده‌اند و یا دچار کاهش در وضوح چاپ شده‌اند. در این صورت با مشکل پُر کردن یا پُل زدن و به‌عبارتی پل چاپی مواجه هستید.

بخوانید »